dissabte, 24 de juliol de 2010

Una sensació diferent.


Fa prop d’un més que tenim la tasca de fer una reflexió en voltant del projecte de l’E-portafoli des d’un punt de vista individual, però jo tenc una sensació que m’envolta i no em deixa pensar ni reflexionar amb totes les meves forces.


Em sap greu no poder aportar molta cosa més però en aquest moment sent un núvol d’interrogants al voltant del meu cap que no troben ni les paraules per poder formular les preguntes adequades ni les forces per trobar les respostes. És una sensació que no havia experimentat mai, o almenys jo no ho record.